Grundpakken

Alle undersøgelser peger på, at moderne børn bevæger sig for lidt. Helst skulle alle børn bevæge sig mindst 1 1/2 time hver dag, hvoraf den halve time skal være med høj puls, for eksempel løb. En af de måder, børn kan komme til at bevæge sig mere på, er når de leger.
Når børn leger, glemmer de, at de også bevæger sig. Så børn skal lege mere. Ikke bare i sportsklubber og i idrætstimerne, men alle steder, hvor børn er samlet. I daginstitutioner, i skolefritidsordningen, i frikvartererne og i de timer i skolen, som ikke har tradition for bevægelse. Matematik- og engelskundervisningen skal også indeholde fysisk leg.

Denne Quickplay pakke skulle gerne bidrage til, at børn kan komme til at lege mere.
Overalt, i alle fag og alle aldre.

Hæftet beskriver 28 lege, som alle kan leges udelukkende med brug af redskaberne fra Quickplay pakken. Vi har forsøgt at beskrive lege, så der er så meget variation som muligt.
Nogle lege er bedst for de yngste børn, andre for de ældste. Nogle lege er meget intensive, mens andre er mere rolige. Nogle leges bedste indendørs, mens andre helst skal have en stor åben udendørs plads. Der er fangelege, boldlege, opvarmningslege, opmærksomhedslege, lege med opgaveløsning og lege hvor man kan træne i flere forskellige fag.
Alle lege er tilrettelagt for 20 børn, men alle kan leges af både færre og flere deltagere.

  • Flagfootball bånd er velegnede til mange former for fangelege. Børn kan ofte i en heftig fangeleg, blive uenige om hvorvidt de er fanget eller ej. Med Flaggfootballbånd påsat, er det ikke så svært at afgøre fakta.
  • Skumbolde i appelsinstørrelse kan ikke kastes med så stor en kraft, og er altså velegnet til små spil. For mange mindre børn er de nemmere at kaste og gribe end de større bolde.
  • Skumbold i håndboldstørrelse kan, især af de lidt større børn, kastes med stor kraft, som gør dem velegnede til stikboldlege og andre lege, hvor det gælder om, at ramme nogen eller noget.
  • Kegler med tal kan anvendes i mange sammenhænge, hvor almindelige kegler ikke rigtig fungerer. For eksempel i matematiklege, eller lege hvor rækkefølger er vigtige.
  • Quickplay patches er skridsikre gummilapper, som ikke bare anvendes til de mindste børns motoriske og perceptuelle træning, men også til ældre børns lege. Variationen i farve, billedsymboler, bogstaver og tal gør dem velegnede til opgavelege og lege, hvor man skal finde, hente, adskille og indsamle ting.

Denne pakke er sammensat af Henrik Weinø Jespersen, som har været idrætslærer i den danske folkeskole siden 1990. Mange af legene er udviklet i samværet med børn, som han har undervist igennem årene.

 

Pakkens indhold: