Grunnpakken

Alle undersøkelser tyder på, at barn beveger seg for lite. Helst skulle alle barn bevege seg minst 1 1/2 time hver dag, hvor den halve time skal være med høy puls, for eksempel løp.
For at barn skal bevege seg mer, kan lek være et godt alternativ. For når barn leker, glemmer de at de også beveger seg.
Derfor burde barn leke mer. Ikke bare i idrettslag og i idrettstimene, men alle steder der barn er samlet. I daginstitusjoner, skolefritidsordning, i friminuttene og i de timene i skolen som ikke har tradisjon for bevegelse.
Matematikk- og engelsk- undervisningen skal også inneholde fysisk lek.

Denne Quickplay pakke burde gjerne bidra til, at barn vil leke mer.
i alle fag og alderstrinn.

Heftet beskriver 10 leker som alle kan benytte utelukkende ved bruk av redskapene fra Quickplay pakken.
Vi har forsøkt og beskrive lekene slik at det er så mye variasjon som mulig.
Noen leker er best for de yngste barna, andre for de eldste. Noen leker er intensive, andre er mer rolige. Noen leker er best til innendørs bruk, andre er ideell til en stor åpen plass utendørs. Det er fangeleker, ball leker, oppvarmingsleker, oppmerksomhetsleker, leker med oppgaveløsing og leker hvor man kan trene i flere forskjellige fag.
Alle leker er tilrettelagt til 20 deltakere, men kan godt brukes til både færre og flere deltakere.

  • Flaggfootball- bånd er egnet for mange former for fangeleker. Barn blir ofte uenig i fangeleker om hvorvidt de er fanget eller ikke, men med Flaggfootballbånd på er det ikke så vanskelig å fastslå fakta.
  • Skumballer i appelsinstørrelse kan ikke kastes med så stor en kraft, og er derfor egnet til små barn. For mange av de yngste barna er ballene lettere å kaste og å ta imot enn de større ballene.
  • Skumball i håndball størrelse kan især av de som er litt eldre, kastes med stor kraft, og er egnet til kanonballlek og andre leker, der det gjelder å treffe noen eller noe.
  • Kjegler med tal kan brukes i mange sammenhenger, som alminnelige kjegler ikke riktig fungerer. For eksempel i matematikkleker, eller leker der hvor rekkefølger er viktig.
  • Quickplay patches er sklisikre gummilapper, som ikke bare brukes til de minste barns motoriske og perceptuelle trening, men også de som er litt eldre. Variasjonen i farge, bildesymboler, bokstaver og tall gjør dem egnet til oppgaveleker og leker der man skal finne, hente, skille og samle ting.

Denne pakken er sammensatt av Henrik Weinø Jespersen, som har vært idrettslærer i den danske grunnskolen siden 1990. Mange av lekene er utviklet sammen med barn han har undervist gjennom årene.

 

Pakkens innhold: