Mannen bak Youth Quick Play

Som mangeårig idrettslærer i den danske
folkeskole, vet jeg hvor viktig det er å kunne
igangsette og variere aktivitetene slik at alle
kan delta.

Med denne Quickplaypakken som jeg har utviklet
for og sammen med barn i min idrettsundervisning,
håper jeg at alle som arbeider med barn og
bevegelse opplever at de har fått en hjelpende
hånd til å få gang i leken.

Ikke kun i idrettsundervisningen men også i
skolefritidsordninger, friminutter, daginstitusjoner.
Kan også brukes i andre fag enn idrett.

God fornøyelse.

 

henrik

Henrik Weinø