Youth Quick Play – bedre læring ved å eksperimenter med lek og læring!

Youth Quick Play er konseptet som gir lærere og pedagoger et verktøy for raskt og enkelt å endre i undervisningen. Youth Quick Play kan brukes i kroppsøvning, matematikk, norsk og språkundervisning og passer til både barne og ungdomsskole. Det er 4 forskjellige pakker:

Youth Quick Play grunnpakke er basert på at barn må leke overalt, i alle fag og alle aldre. Pakken henvender seg til barn fra 6 år og oppover.


Youth Quick Play barnehagepakke er basert på morsomme øvelser som styrker motorikken og er på samme tid er lærerikt. Pakken henvender seg til 3-6 åringer.


Youth Quick Play innlæringspakke er et supplement til de boklige fag. Den henvender seg til alle klasser i grunnskolen og gir en solid innføring i oppgaver knyttet til norsk og matematikk. Kan brukes tverrfagligt, da det er mye aktivitet i øvelsene slik at barna får rørt seg og på samme tid lærer norsk og matematikk. Bruk også pakken i språkundervisning.

Youth Quick Play Trivselspakke er basert på en serie med teambuilding øvelser som kan brukes til å bekjempe mobbing. Pakken er revolusjonerende da den gir lærere mulighet til å skape fellesskaper som tar utgangspunkt i annet enn mobbing.

Felles for alle 4 pakker gjelder at øvelsene er aktive, lærerike og varierte. De kan alle brukes som vikarpakker da øvelsene er raske og enkle å komme i gang med. De medfølgende regler er veldig overskuelige.

Lek hver dag!