Barnehagepakken

Flere undersøkelser har vist at moderne barn beveger seg for lite. Og for barn er det helt essensielt å bevege seg. Gjennom kroppslige utfordringer grunnlegges motorikken som barnet skal bruke resten av livet. Selvfølgelig for å bevare en god helse, men i enda større grad for å få muligheten til å oppleve gleden i det å bevege seg.

Denne gleden som oppstår gjennom lek og bevegelse, har barnehager, skolefritidsordninger og skoler ellers et ansvar for å understøtte og fremelske, men også de som i utgangspunktet ikke har noen idrettspedagogisk utdannelse.

Denne Quickplaypakken kan bidra til at kulturen og tankene omkring lek og bevegelse for barn 3-6 år, blir av en slik karakter at barna fortsetter med fysisk aktivitet hele livet – gjerne i forpliktende felleskap.

Heftet beskriver 11 leker som alle kan lekes utelukkende med bruk av redskapene i Quickplaypakken. Se gjerne hjemmesiden til Ji sport for flere aktuelle leker.

Vi har forsøkt å beskrive leker med så store variasjoner som mulig. Noen av lekene er best tilpasset de yngste barna, andre leker for de eldste. Noen av lekene er meget intensive, mens andre igjen er mer rolige. Noen leker passer best innendørs, mens andre igjen passer best utendørs. Det er fangelek, ballek, oppvarmingslek, oppmerksomhetslek, oppgaver som skal løses, og leker med ekspressive elementer.

De fleste lekene er supplert med tips og idéer til utvikling av leken, slik at voksne, i samarbeid med sin gruppe av barn, kan utvikle og fornye lekene.

Pakkens innhold er identisk med Youth Quick Play grunnpakken bortsett fra at Flagfootball beltene er byttet ut med fargede lagbånd, da de er bedre til denne pakkes målgruppe (3-6 åringer). I tillegg kan de brukes til å kjenne lag fra hverandre. Det er også et idrettsredskap som kan brukes i mange sammenhenger.

 

Pakkens innhold: