Børnehavepakken

Flere undersøgelser peger på, at moderne børn bevæger sig for lidt. Men for børnehavebarnet er det essentielt at bevæge sig. Gennem kropslige udfordringer grundlægges motorikken, som barnet skal bruge resten af livet. Naturligvis for at bevare et godt helbred, men i højere grad for, at få mulighed for at opleve glæden og livskraften i det at bevæge sig.
Denne glæde ved leg og bevægelse, har daginstitutions- og indskolingspædagogerne et stor ansvar for at fremelske. Også de, som ikke nødvendigvis har en lang idrætspædagogisk baggrund.

Denne Youth Quick Play pakke skulle gerne bidrage til, at kulturen omkring leg og bevægelse for de 3-6-årige bliver af sådan en karakter at barnet kan opnå livslang fysisk udfoldelse i forpligtigende fællesskaber.

Hæftet beskriver 10 lege, som alle kan leges udelukkende med brug af redskaberne fra Youth Quick Play pakken.

Vi har forsøgt at beskrive lege, så der er så stor variation, som muligt. Nogle lege er bedst for de yngste børn, andre for de ældste. Nogle lege er meget intensive, mens andre er mere rolige. Nogle leges bedst indendørs, mens andre helst skal have en stor åben udendørs plads. Der er fangelege, boldlege, opvarmningslege, opmærksomhedslege, lege med opgaveløsning og lege med ekspressive elementer

De fleste af legene er suppleret med tips og ideer til udvikling af legen, så den enkelte voksne, i et inspirationsfyldt samarbejde med lige netop deres børnegruppe, kan udvikle og forny legene.

Pakkens indhold er identisk til Youth Quick Play grundpakken med undtagelse af at vi har byttet Flagfootball bælterne ud med farvede holdbånd, idet disse er mere velegnet til denne pakkes målgruppe (3-6 årige). Herudover kan de selvfølgelig bruges til at kende hold fra hinanden, men er også et idrætsredskab, som kan bruges i mange sammenhænge.

 

Pakkens indhold: