Innlæringspakke

I de senere år, er det i de pedagogoiske kretser kommet mer fokus på hvordan barn lærer best. Det har vært snakk om forskjellige læringsstiler. For eksempel at ved den primære læringsvei hos de yngste elever,er en ved og eksperimentere med kroppen og med konkrete undervisningsmidler.

Erfaringen fra skoleverden viser også at barn lengre oppe i skolesystemet, har stor glede av læringsprosesser som får hele kroppen med på en lekende og aktiv måte.

Det har resultert i mange forsøk med “Lek og læring”, og både idrettslærere og lærere i mere boklige fag, forsøker nå og få elevene mere aktive på nye måter.

Mange har opplevd at  “de naturlige pauser” i løpet av skoledagen som oftest er nødvendig i de boklige fag, og med fordel kan “avbrytes” eller utfordre barnas læring. Det skjer ikke bare ved å slappe av i et hjørne av skolegården under et skyggefullt tre, men ved og fortsette boklig undervisning med en lekende aktivitet der pulsen kommer opp, og hvor innlæringen av det stoff man er i gang med, blir presentert fra nye vinkler.

Med innlæringspakken håper vi at flere lærere får lyst til, og mulighet for og eksperimentere med lek og læring i de boklige fag.

Det pedagogiske innhold i pakken, tar utgangspunkt i de mest alminnelige materialer til begynnerundervisningen i både norsk og matematikk. Men materialet kan også brukes  både i mellomtrinnet og avgangsklasser. Ikke minst i språkfagene, der mange av innlæringspakkens norskaktiviteter lett kan overføres.

Aktivitetene er tilrettelagt slik at man kan arbeide med et emne på flere måter: parvis, i mindre grupper eller med hele klassen. Noen  av aktivitetene er best innendørs, mens andre fungerer best utendørs. Noen aktiviteter gir svett på pannen, mens andre  trener øye-hånd koordinasjonen eller utfordrer elevenes samarbeidsevner.

 

Pakkens innhold: