Læringspakken

I de senere år er der i pædagogiske kredse kommet mere fokus på, hvordan børn lærer bedst. Der har været talt om forskelige læringsstile. For eksempel at den primære læringsvej hos de yngste elever er ved at eksperimentere med kroppen og med konkrete undervisningsmidler.

Erfaringen fra skoleverdenen viser også, at børn længere oppe i skolesystemet har stor glæde af læringsprocesser, der får hele hele kroppen med på en sjov og aktiv måde.

Det har resulteret i mange forsøg med “Leg og læring”, og både idrætslærere og lærere i mere boglige fag har kastet sig ud i eksperimenter med at få gjort eleverne aktive på nye måder.

Mange har oplevet, at de i “de naturlige pauser” i løbet af skoledagen, som oftest er nødvendige i de meget boglige fag, med fordel kan “afbryde” eller udfordre børnenes læring. Det sker ikke bare ved, at slappe af henne i et hjørne af skolegården under et skyggefuldt træ. Men ved at fortsætte boglige undervisning med en legepræget aktivitet, hvor pulsen kommer op, og hvor indlæringen af det stof, man er i gang med, bliver præsenteret fra nye vinkler.

Med læringspakken håber vi, at flere lærere får lyst til og mulighed for, at eksperimentere med leg og læring i de boglige fag.

Det pædagogiske indhold i pakken tager udgangspunkt i de mest gængse materialer til begynderundervisningen i både dansk og matematik. Men materialet kan også bruges på både mellemtrinnet og i udskolingen. Ikke mindst i sprogfagene, hvortil mange af læringspakkens danskaktiviteter nemt kan overføres.

Aktiviteterne er tilrettelagt sådan, at man kan arbejde med et emne på flere måder:  Parvis, i mindre grupper eller med hele klassen. Nogle af aktiviteterne er bedst indendørs, mens andre fungerer bedst udendørs. Nogle aktiviteter giver sved på panden, mens andre igen træner øje-hånd koordination eller udfordrer elevernes samarbejdsevner.

På www.jisport.dk ligger der endnu flere aktiviteter og tilhørende pædagogisk materiale, som er lige til at til bruge i undervisningen. Og der vil løbende blive lagt flere emner og aktiviteter ud på hjemmesiden.


Pakkens indhold: