Seniorpakken

Prognoser peger på, at op imod 500.000 ældre i 2017, vil dyrke en eller anden form for idræt.  Først og fremmest fordi flere er i stand til det. Ofte er det den idræt den enkelte har dyrket hele livet, og som de fortsætter med. Men også motionsgymnastikken og fitness søges af  ældre. Og mange af disse ældre har måske ikke haft kontakt med foreningsidrætten i mange år, men lysten og behovet til at bevæge sig hele livet, betyder at også disse ældre, som ikke personligt har haft et meget aktivt idrætsliv, også vil være med.

Oftest er disse idrætslig alsidige tilbud, rettet mod ikke idrætsvante grundlagt i forbindelse med en eksisterende gymnastikforening under DAI, DGI, DFIF eller en af oplysningsforbundene, men i takt med, at der kommer flere aktive ældre til, vil behovet for flere hold sandsynligvis medføre at mange typer af idrætsklubber vil prøve at tilbyde en eller anden form for ældreidræt.

Man skal dog i den forbindelse holde det i mente, at ældre- i en idrætsmæssig henseende, er en forholdsvis uensartet gruppe, fordi spændvidden i menneskets formåen øges med alderen. Forskelle ikke kun de fysiske, men i lige så høj grad, sociale, psykiske og kulturelle har betydning for den enkelte ældres syn på sig selv og på lysten til at dyrke idræt.

Når ældre på denne måde møder frem med meget forskellige forudsætninger for idrætten, er det derfor vigtigt at underviserne nøje tilrettelægger undervisningen, så der er flest mulige tilgange til de kropslige udfoldelser. At man kan lykkedes på mange måder og faconer. Aktiviteterne bør efter min opfattelse tilrettelægges i to dele.

Først en indledende del som inkluderer opvarmning, udstrækning, styrketræning og øvelser for styrkelse af koordinerings og orienteringsevnen, som ældre for eksempel har brug for når de færdes i trafikken. Derefter præsenteres mere lege prægede øvelser, som styrker det sociale sammenhold deltagerne imellem, men som samtidig åbner for muligheden af at “vinde og tabe”, fordi det at konkurrere for mange udgør en vigtig motivationsfaktor.

I den YouthQuickplay-pakke, har jeg fokuseret på at finde øvelser, dels til opvarmningsdelen, men i højere grad til den efterfølgende “lege-del”, hvor koordinering, orienteringsevne, samarbejde og hyggelig kappestrid, er nøgleordene. Generelt kan store grupper med op til 30 deltagere være med i mange af øvelserne, men man kan med fordel dele deltagerne op i mindre grupper, da intensiteten af øvelserne dermed øges for den enkelte.

Pakken er udviklet af Henrik Weinø, som har været lærer i den danske folkeskole siden 1990.

God  fornøjelse.

Pakkens indhold: