Trivselspakken

I WHO’s rapport fra 1998 om mobning i de danske skoler står der at hvert fjerde barn på et eller andet tidspunkt i sin skoletid har været udsat for mobning!

Med denne Youth Quick Play Trivselspakke som tager udgangspunkt i en lang række teambuilding øvelser håber vi på at kunne give skoler og andre grupper et værktøj som kan bruges i den helhedsorienterede betragtning på mobning. Youth Quick Play Trivselspakke er udviklet med henblik på at hjælpe læreren/ lederen med at skabe fællesskaber hvor omdrejningspunktet er noget andet end de kendte mobbemønstre.

Youth Quick Play Trivselspakke har 5 forskellige kategorier af øvelser:

Icebreakere: Øvelserne bruges til at skabe god atmosfære i gruppen, får deltagerne til at slappe af og lære hinanden at kende på nye måder. Derudover kommer man tæt på hinanden både fysisk og psykisk.

Tillidsøvelser: Øvelserne bruges til at udvikle gensidig respekt, åbenhed og empati. Tilliden opbygges med øvelser hvor man er nød til fysisk at støtte hinanden.

Du og jeg: Øvelserne løses to og to og kan bestå at tillid, samarbejde eller have elementer af opgave løsning.

Hold: Øvelser der tvinger gruppen til at samarbejde på andre måder end de plejer.

Opgaveløsning: Øvelser der udfordrer den samlede gruppes arbejdsmåder, kompetencer og kvalifikationer. Ideen med opgaveløsningen er ikke at gruppen finder frem til en løsning, men måden de gør det på.

Alle øvelser er efterfulgt at spørgsmål til brug for deltagernes refleksion og diskussion.

 

Pakkens indhold:

 

Interview med Christina Mouritsen AKT-medarbejder i Gentofte.

AKT: står for adfærd - kontakt - trivsel

trivsel_intDenne pakke vil jeg i mit arbejde som AKT- medarbejder kunne bruge i mange forbindelser.

Når jeg begynder med  en ny klasse, starter jeg med at tale med klassens lærere. Derefter observerer jeg inde i klassen, og så kan det være jeg skal arbejde med hele klassen eller dele af den, som for eksempel i en pigegruppe. Hvis det er en gruppe som jeg ikke kender, ville jeg for eksempel starte med en icebreaker øvelse, hvor den primære fokus bare er på at have det sjovt og lære hinanden at kende.

Mange børn og unge er pædagogiseret og velformulerende. Når jeg taler med dem, om for eksempel mobning, véd de ofte, hvad de skal sige, for at gøre de voksne tilfredse, det sker også at de ikke altid har ordet i deres magt eller ikke vil tale.

Derfor er jeg stor fan af røre/gøre øvelser og når jeg laver praktiske øvelser, får jeg en mulighed for at arbejde med børnenes mønstre ud fra det, som helt konkret sker. Jeg kan bl.a. se hvem der trækker sig, hvem der tager initiativ eller hvem som prøver, at få opmærksomhed.

Når jeg laver praktiske øvelser, hvor de kan blive presset i forhold til samarbejde, forhandlinger, empati, fair play, og det at vinde og tabe, kan deres umiddelbare reaktionsmønster vise sig. Det er så i efterarbejdet, hvor vi taler om øvelserne og hvad der skete, at jeg kan få gruppen eller barnet til at fokusere på det som gik godt. Det som virkede. Til det barn, som for eksempel, har svært ved at styre sit temperament, kan jeg evt. spørge: ”Da der skete det og det, og hvor jeg kunne se, at du klarede, ikke at hidse dig op, hvad gjorde du så lige i det øjeblik og hvordan føltes det?” Og ud fra den succes, som barnet oplever, og bevidstheden om at den kompetence kommer fra dem selv, kan man så bygge videre på gennem endnu flere lege og samtaler med fokus på det der virker!

Jeg har i mit arbejde som AKT- medarbejder kunne bruge denne pakke til mange ting bl.a. masser af gode observationer, styrkelse af grupper/enkelte, social interaktion og masser af gode grin. Øvelserne i denne pakke er mangeartede og delt op på en måde, så der er noget for enhver smag og kan hele tiden justeres efter behov.